Percentage of total

Het betreft hier het visualiseren van data in een tabel als een percentage van het totaal van alle data, gebruikmakend van het percentage van een rij of het percentage van een kolom. Een gebruiker kan bijvoorbeeld ‘Verkoop in een bepaalde regio’ tonen als een percentage van de totale verkoop voor alle regio’s.