Microsoft SQL Server Report Builder

Report Builder is een tool om rapporten te modifiëren en te creëren, binnen Microsoft SQL Server en in een Microsoft Office achtige omgeving, waarmee men de eindgebruiker de mogelijkheid geeft om bestaande rapporten aan te passen of zelf nieuwe te maken.

Alle objecten zoals tabellen, draaitabellen, sparklines, meters, ... van Reporting Services zijn beschikbaar voor de eindgebruiker en kunnen in een gebruiksvriendelijke omgeving gebruikt worden.

De ontwikkelingen werken in 2 richtingen. Rapporten ontwikkeld in BIDS (BI Development Studio) kunnen aangepast worden in Report Builder en vice versa. BIDS is vooral bedoeld voor IT ontwikkelaars en heeft meer geavanceerde features.

Report Builder daarentegen is gemaakt voor de eindgebruiker, zodat deze, waar nodig, rapporten kan aanpassen om ze aan zijn wensen te laten voldoen.