Microsoft SQL Server Master Data Services - MDS

Master Data Services (MDS) 2012, onderdeel van SQL Server 2012, is het antwoord van Microsoft op de uitdagingen die Master Data Management (MDM) bieden. MDM is een set van tools en processen die proberen een éénduidig, juist en consistent beeld weer te geven van elke master data entiteit (product, klant, werknemer, financiële rekeningen, ...) die je in een organisatie terugvindt.

Master Data Services (MDS) was reeds aanwezig in SQL Server 2008 R2 en was het resultaat van de integratie van de aangekochte technologie van Stratature in SQL Server.