Microsoft SQL Server Data Tools

Microsoft SQL Server Data Tools, geïntroduceerd in SQL Server 2012, is de opvolger van de Business Intelligence Development Studio (BIDS). Het is een, op Visual Studio gebaseerde, geïntegreerde ontwikkelomgeving, die wordt gebruikt voor alle BI gerelateerde ontwikkelingen.

Een van de grootste wijzigingen is het feit dat nu effectief al de ontwikkelingen in één en dezelfde omgeving kunnen gebeuren. Waar men BIDS ‘enkel' kon gebruiken voor ontwikkelingen in Integration Services, Analysis Services of Reporting Services, en men SQL Server Management Studio nodig had voor database ontwikkelingen, is het met Data Tools ook mogelijk om al de database ontwikkelingen in dezelfde omgeving te ontwikkelen als SSIS, SSAS en SSRS.

Dit wil zeggen dat database projecten ook ge-‘build' kunnen worden vooraleer de wijzigingen op te laden. Hiermee wordt het mogelijk om bepaalde issues op te sporen vooraleer je kritische wijzigingen aanbrengt. Je kan bijvoorbeeld een waarschuwing krijgen bij het aanpassen van een tabel als hierop een view is gebaseerd en deze ongeldig zou worden als je de wijziging zou doorvoeren.