Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server was in de beginjaren vooral een relationeel database management systeem en groeide door de jaren heen uit tot een compleet Business Intelligence platform.

Oorspronkelijk kocht Microsoft de code base van Sybase SQL Server en lanceerde Microsoft SQL Server 1.0 in 1989. In de loop van de tijd kwamen er nog verschillende releases waarvan SQL Server 7.0 en SQL Server 2000 de laatste versies waren, gebaseerd op de Sybase code.

Met SQL Server 2005 had Microsoft de code base volledig herschreven. Het was tevens de eerste versie die de basis-services bevatte zoals we ze vandaag kennen:

  • een complete ETL tool - SQL Server Integration Services (SSIS),
  • een volwaardige rapporteringsomgeving - Reporting Services (SSRS)
  • een OLAP en data mining server - Analysis Services (SSAS)

De volgende 7 jaar, zorgden nieuwe releases (2008, 2008 R2 en 2012) voor verbeteringen aan bestaande features en toevoegingen van nieuwe functionaliteit.