IBM Cognos TM1 Configuration

IBM TM1 Cognos configuration is een nieuwe configuratie-tool in IBM Cognos TM1 versie 10.1. Deze administrator component heeft als doel het configureren van TM1 componenten zoals de

  • TM1 Admin Server,
  • TM1 Application Server en
  • TM1 Excel Service.

De verschillende services en de verschillende TM1 servers kunnen vanaf nu via deze tool gestopt en gestart worden.