IBM Cognos TM1 Chores

TM1 Chores zijn een concept binnen de IBM Cognos TM1 oplossing. Een chore of job is een schedule bestaande uit een aantal processen. Deze schedule staat ingesteld om uitgevoerd te worden op regelmatige basis op een specifieke datum en tijd.