IBM Cognos TM1 Application Server

De IBM Cognos TM1 Application Server dient geïnstalleerd te worden op een java-based web application server. Via de TM1 applicaties is het mogelijk om planning en contributor applicaties te bouwen en deployen op Cognos TM1 data. De tool staat in verbinding met andere componenten zoals Cognos TM1 Performance Modeler en Cognos Insight.