Financial Disclosure Management

Financial Disclosure Management is een nieuwe software categorie die de brug slaat tussen Enterprise/Corporate Performance Management (EPM/CPM) en GRC (Governance, Risk & Compliance) processen. Het automatiseert het proces van het verzamelen, integreren en produceren van allerlei terugkomende interne en externe rapportering (jaarverslag, kwartaalverslag, interne management books, ...) met een focus op het combineren van data van de CPM oplossingen (zoals financieële rapportering & consolidatie pakketten) met de uitgeschreven analyses en management commentaar op de cijfers. De software, vaak een vervangen van momenteel lastig lopende processen in Word, Excel en email, zorgt voor consistentie en accuraatheid tussen de verslagen van verschillende cycli, departementen, dankzij ingebouwde workflow en autorisatie management.

Oplossingen in dit nieuwe marketsegment omvatten IBM Cognos Disclosure Management, SAP Business Objects Disclosure Management, Oracle Hyperion Disclosure Management / Oracle Hyperion Financial Close Management en Tagetik Disclosure Management.