Data warehouse automation

Naarmate Business Intelligence matuurder en meer gemeengoed wordt, ontstaat er druk om BI & data warehousing oplossingen op een snellere en goedkopere manier beschikbaar te maken. Vaak ontstaat er dan noodzaak tot verdere automatisering. Dit is het idee van het concept "Data warehouse automatisering" (data warehouse automation).

Bijvoorbeeld, op bijna dagelijkse basis, worden fact tabellen steeds opnieuw en opnieuw gebouwd en opgevuld, hetzelfde geldt wanneer we de slowly changing dimension type II functionaliteit willen toevoegen aan dimensies.

Door op een intelligente manier gebruik te maken van de juiste metadata, is het mogelijk om deze objecten en hun bijhorende ETL te genereren en dit op een meer tijdseffectieve manier. Naast de ETL automatisatie, kan, gebaseerd op gelijkaardige metadata, eveneens de automatisering voor het genereren van kubussen, het genereren van semantische lagen of zelfs het genereren van rapporten bereikt worden.

Idealiter kan dezelfde metadata gebruikt en gedeeld worden over de tools van verschillende leveranciers heen. De vereiste metadata kan opgeslagen worden in een metadata database or simpelweg in een XML file. Met deze aanpak, kan de ontwikkelingstijd drastisch gereduceerd worden, zal het aantal fouten naar omlaag gebracht worden, zal het algemene onderhoud verminderd kunnen worden en zal tenslotte de leercurve voor ontwikkelaars verkort worden.