Corporate performance management

Corporate performance management (CPM) is het proces waarin het behalen van doelen, ofwel het leveren van prestaties, wordt beheerst met als uiteindelijk doel de strategie van de organisatie te realiseren. Het begrip werd in 2001 geïntroduceerd door Gartner Research, als zijnde "all of the processes, methodologies, metrics and systems needed to measure and manage the performance of an organization.”