Analyse

Analyse is het systematisch proces om complexe informatie op te splitsen in alsmaar kleinere componenten, om op die manier hun onderlinge relatie beter te kunnen begrijpen. Het is een zorgvuldig onderzoek van feiten en data om oorzaak en effect te achterhalen om daarna bepaalde conclusie’s te trekken die toelaten om beter beslissingen te nemen en input te leveren bij het oplossen van bepaalde problemen.