SAP BPC - Budgeting Project

De Watergroep (vroeger Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening) was op zoek om het bestaande budgetteringsproces, dat vooral spreadsheet-gedreven was, te structureren in een applicatie die tegelijk voor meer automatisering en gebruiksvriendelijkheid moest zorgen. Daarnaast was de Watergroep ook op zoek naar een flexibele oplossing die het huidige allocatiemodel van kosten en opbrengsten binnen haar diensten, kon ondersteunen. Bovendien moet niet alleen het budgetteringsproces ondersteund worden, maar wil de VMW ook dat de budgetopvolging en de management rapportering ondersteund worden door de tool. Gezien de integratiemogelijkheden en de Microsoft strategie dat het bedrijf voert, viel de keuze op SAP BPC voor het Microsoft Platform. Deze software is volledig geïntegreerd binnen de MS Office suite en maak gebruik van het volledige SQL Server platform, zowel voor wat betreft de database als de analytische component (OLAP). Op basis van enkele workshops werd al snel een prototype gebouwd dat kon geëvalueerd worden door de functionele gebruikers. Deze methodologie heeft als voordeel dat vrij snel in het implementatieproces resultaat wordt geboekt dat kan afgezet worden tegen de behoeften van de gebruikers. Het prototype werd verder verfijnd en resulteert uiteindelijk in een finale applicatie. De applicatiestructuur bevat de notie budgethouders, zodat de oorsprong van elk gebudgetteerd cijfer kan achterhaald worden. Zowel voor het budget als voor de reële cijfers, zorgt het BPC allocatiemodel er voor dat kosten en opbrengsten steeds correct versleuteld worden. Voor het ICT departement werd er een bijkomend een mogelijkheid voorzien zodat ICT projecten in detail kunnen worden opgevolgd, van bij de toekenning tot de realisatie.