Data Warehouse with TimeXtender and Qlikview on INFOR data

Vanuit een behoefte naar informatie werd vele jaren geleden een rapportering in Qlikview opgezet. De informatie werd rechtstreeks uit het ERP-bronsysteem (INFOR) gehaald. Nu vele jaren later en na een exponentiële groei van de vraag naar informatie, is de huidige werkwijze niet langer houdbaar en werd beslist samen met element61 een nieuw data warehouse op te zetten.

Als technologie werd gekozen om met TimeXtender te werken. Deze ETL-tool heeft haar kracht reeds bewezen en heeft daarnaast een uitstekende integratie met zowel Qlikview als QlikSense ter beschikking. Dit geeft als bijkomend voordeel dat het semantische model ook in deze tool kan ontwikkeld worden. Bovendien is het in staat vanuit deze semantische laag alle nodige code te voorzien waardoor het werk in Qlikview of QlikSense drastisch wordt verlaagd.

De ontwikkeling van het data warehouse verloopt in een ‘co-development / coaching’-modus omdat Centrotec, mits een korte opleiding, de nodige technische capaciteit zelf in huis heeft. Als element61 hebben wij vooral de fundamenten van het huis uitgetekend en, via een kleine ontwikkeling, een consolidatie van de bronsystemen opgezet zodat over alle landen en afdelingen eenvoudig gerapporteerd kan worden.