Business Intelligence in the cloud

Verachtert had recent een implementatie van een nieuw ERP pakket, MS Navision, achter de rug. Dit pakket dekt min of meer de operationele behoeften, maar biedt niet de gewenste oplossingen voor management-informatie, vandaar de beslissing van Verachtert om ook in BI te investeren. De eerste stap voor het verbeteren van hun management-rapportering was het opzetten van een BI oplossing rond de aankoop- en verkoopgegevens. De gebouwde oplossing bestaat enerzijds uit een set standaardrapporten en anderzijds een cube waarop de power users gedetailleerde analyses kunnen doen.