Michiel Van Nijverseel

tot
tot nu
mandagen

Analytics Architect

Michiel Van Nijverseel studeerde eind juni 2021 af aan de Universiteit van Gent als Handelsingenieur in de afstudeerrichting Data Analytics.

Tijdens het verloop van zijn studies ontwikkelde hij een grote interesse voor de datawereld met een passie voor Machine Learning en Deep Learning. Dit weerspiegelt zich in zijn masterproef waar hij een vergelijkende studie van ML en DL algoritmes tot stand bracht voor het opsporen van geruchten (+- Fake News).

De combinatie van de Bachelor en Master heeft hem een stevige basis gegeven in zowel de technische als de business kant. Om hands-on ervaring op te doen heeft hij zich aangesloten bij de non-profit organisatie Everest Analytics, die mensen met verschillende achtergronden verbindt in hun gedeelde interesse in Data Science en Data Analyse. Hier heeft hij (in teamverband) een optimalisatie probleem aangepakt voor een real-life business case in de energiesector, waardoor hij inzicht kreeg in hoe Data Science en Data Analyse er in de praktijk uitzien.

Naast zijn studies is hij al bijna ¾ van zijn leven lid van de jeugdbeweging KSA Walfergem. In de laatste twee jaar -bij deze geweldige groep mensen- heeft hij de verantwoordelijkheid op zich genomen om hoofdleider van de hele jeugdbeweging te worden. Tijdens deze jaren heeft hij, naast het creëren van talloze herinneringen, zijn communicatieve en people management vaardigheden sterk verbeterd.

In september 2021 vervoegde Michiel element61. Hij verkende verder zijn interesses voor de datawereld dankzij verschillende projecten. Deze projecten omvatten onderwerpen over data engineering en infrastructuur in een breed scala van industrieën. Gedurende de afgelopen jaren heeft hij zijn kennis in deze gebieden vergroot met een grote focus op het gebruik van Databricks en de Microsoft stack om bedrijven te laten groeien met behulp van data analytics in de cloud.