Slowly changing dimension

"Slowly changing dimensions” vormen een set van data warehouse technieken om met historiek om te gaan binnen een dimensie. Het is belangrijk aan te stippen dat dimensies steed gerelateerd worden aan facts en terwijl facts quasi altijd transactioneel georiënteerd zijn met een bijhorende datum, zijn dimensies dit niet. Daarom kan het zijn dat ook dimensies historiek vereisen.

Er bestaan 3 basis types :

  • Type 1, voor dewelke geen historiek wordt bijgehouden
  • Type 2, voor dewelke historiek wordt bijgehouden voor bepaalde kolommen voor alle veranderingen op elk tijdstip in een bron systeem voor individuele records en
  • Type 3, voor dewelke historiek wordt bijgehouden voor slechts enkele kolommen gebaseerd op veranderingen op een bepaalde punt in de tijd voor een groot aantal records.