Microsoft SQL Server Reporting Services

Reporting Services is de component in SQL Server die geformateerde rapportering levert.

Reporting Services werd in 2004, tussen de releases van SQL Server 2000 en SQL Server 2005, geïntroduceerd. De reden om met de introductie niet te wachten op de nieuwe release van SQL Server is tweeledig. De lancering van SQL Server 2005 zou nog een jaar op zich laten wachten en Microsoft realiseerde zich dat het uitbrengen van hun eigen rapporteringstool al veel te lang op zich liet wachten. Dus men besloot om Reporting Services te lanceren in 2004. Het was uiteraard niet verwonderlijk dat er niet veel grote wijzigingen waren in SQL Server 2005. Men kon dit eerder als een Service Pack voor Reporting Services beschouwen.

Met Reporting Services 2005 en later met 2008, 2008 R2 en 2012 had Microsoft eindelijk een solide rapporteringsoplossing die ontwikkelaars de mogelijkheid bood om rapporten te ontwikkelen zoals ze vroeger met Crystal Reports deden. De grootste feature die ontbreekt in Reporting Services is de mogelijkheid voor eindgebruikers om zelf rapporten te ontwikkelen.

Reporting Services is een tool voor ontwikkelaars met kennis van queries, .NET syntax voor custom formattering e.d. Met de Report Builder en het Report Model probeerde Microsoft wel om Reporting Services uit te breiden en het gat voor de eindgebruiker te verkleinen, maar dit was echter niet voldoende.

Als tool voor ontwikkelaars heeft Reporting Services wel veel voordelen zoals:

  • Zelf queries kunnen schrijven, waardoor de ontwikkelaar alles onder controle heeft
  • Zelf queries kunnen schrijven heeft ook een positieve impact op de performantie
  • Custom formattering kan op bijna alle componenten worden toegepast

De ontwikkelaar heeft met andere woorden meer controle bij het aanmaken van het rapport en over de manier waarop data uit een data warehouse wordt gehaald.