Microsoft SQL Server Cube

Als basisconcept van SQL Server Analysis Services (SSAS), bevat een kubus de data die de eindgebruiker kan raadplegen.

Een kubus bevat:

  • Measures in één of meerdere measure groups
  • Dimensies bezorgen de nodige extra informatie over deze measures
  • Extra ‘calculated measures'
  • Acties, vertalingen en perspectieven
  • En veel meer…

Kubussen bevatten metadata die de relatie tussen measures en hun dimensies omschrijft. Ze definiëren ook het type opslag van de data van de measure groepen. Calculated members worden gedefinieerd met MDX scripts, die door een ontwikkelaar kunnen worden toegevoegd. Ontwikkelaars kunnen ook acties definiëren waarmee gebruikers andere rapporten kunnen openen, door de data kunnen drillen om zo de gebruikservaring te verbeteren. Perspectieven zijn filters op dimensies en measures die een gebruiker kan zien. Deze kunnen voor bepaalde business domeinen gedefinieerd worden, zodat gebruikers enkel de voor hen relevante gegevens kunnen zien.