Microsoft SQL Server Analysis Services Tabular Model

Het Tabular Model is een in-memory database in Analysis Services, geïntroduceerd met de release van SQL Server 2012. Het maakt gebruik van state-of-the-art compressie algoritmen en een multi-threaded query-processor zorgt voor snelle toegang tot de Tabular Model objecten en gegevens via client-toepassingen zoals Microsoft Excel en Power View.

De gegevens kunnen worden geïmporteerd uit meerdere bronnen en modellen kunnen worden gemaakt met relaties, berekende kolommen, measures, KPI's, enz. Deze modellen kunnen vervolgens worden opgeladen naar een Analysis Services instance, waar ze kunnen worden aangesproken door client applicaties.

Tabular Model ondersteunt data toegang via 2 methodes:

  • Cached mode – data verkregen via meerdere bronnen (database, flat file, …) wordt in-memory gecached
  • DirectQuery mode – laat client applicaties toe rechtstreeks een query uit te voeren op de (SQL Server) bron