MDX - MultiDimensional Expressions

MDX of "Multidimensional Expressions" is niet alleen een gespecialiseerde query-taal voor het opvragen en manipuleren van gegevens die zijn opgeslagen in Analysis Services OLAP-kubussen, het is ook een berekeningstaal met syntax vergelijkbaar met Excel-formules. De taal wordt gebruikt door een grote meerderheid van de OLAP-leveranciers en is uitgegroeid tot de standaard voor het opvragen van data uit OLAP-systemen.

MDX queries en expressies in SQL Server Analysis Services (SSAS) kunnen gebruikt worden:

  • Om data weer te geven in client applicaties (zoals Reporting Services) vanuit een SSAS kubus
  • Om query resultaten te formatteren
  • Om ontwikkelingstaken uit te voeren zoals het definiëren van calculated members, names sets en KPI's
  • Om administratieve taken uit te voeren zoals het toepassen van security op dimensie of zelfs cel-niveau