Legal Consolidation

Een legale consolidatie is een financieel proces dat een groep van bedrijven? die met elkaar verbonden zijn via participaties in het kapitaal, voorstelt alsof het één bedrijf was. Daarom worden interne financiële transacties tussen die bedrijven weggewerkt.