KPI or Key Performance Indicator

KPIs vormen een aantal zorgvuldig gekozen indicatoren die periodiek opgevolgd worden om de performantie van het bedrijf op te volgen en eventueel bij te sturen.

Het is noodzakelijk dat deze KPIs de strategische indicatoren van de organisatie weerspiegelen. De KPIs meten de performantie ten opzichte van bepaalde streefwaardes of doelstellingen. Ze kunnen gevisualiseerd worden via BI scorecard oplossingen. KPIs vergen ook een duidelijk ownership binnen de organisatie. Het is eveneens belangrijk dat de scorecards geïntegreerd zijn met de andere BI modules in een BI platform.

Tenslotte zijn eveneens cause & effect diagrammas van primordiaal belang om de correlaties tussen de KPIs onderling correct in kaart te brengen.