IBM InfoSphere Metadata Workbench

IBM InfoSphere Metadata Workbench is een uitgebreide metadata oplossing die gegevensbronnen, ETL processen, business logica, data kwaliteit regels, datamodellen, Business Intelligence rapporten en zakelijke terminologie in één repository verenigt.

IBM InfoSphere Metadata Workbench
click to enlargeIBM InfoSphere Metadata Workbench

Door het beheer van de informatie-assets van het bedrijf kan IBM Metadata Workbench:

  • Het begrip en vertrouwen in de informatie verhogen, doordat de end-to-end visuele voorstelling toont waar de informatie vandaan komt en hoe deze wordt afgeleid en/of getransformeerd.
  • Zorgen voor een beter zakelijk begrip van de informatie, aangezien het zowel een zakelijke context als betekenis van IT-assets zal toevoegen.
  • Gemakkelijk 'Zoek & Vind' mogelijkheden aanbieden op informatie-assets, aangezien het alle assets in één repository catalogeert. Het biedt geavanceerde rapportering aan op alle geclassificeerde inhoud.
  • Zorgen voor een betere Data Governance door een risico-analyse op de gegevens en het beheer van afhankelijkheden mogelijk te maken.
  • De bedrijfs-en IT samenwerking en communicatie verhogen, door het delen van een metadata-repository bij zowel zakelijke als technische gebruikers.