IBM Cognos Turbo Integrator

TM1 Turbo Integrator is onderdeel van de IBM Cognos TM1 oplossing. In TM1 Turbo Integrator worden dimensies en cubes ontwikkeld, gebaseerd op databases of flat files. In Turbo Integrator kan gebruik gemaakt worden van scripting functies. Ook jobs en schedules kunnen in Turbo Integrator aangemaakt worden. Turbo Integrator kan beschouwd worden als de Extract, Transform en Load (ETL-) tool van TM1. TM1 Turbo Integrator is onderdeel van TM1 Architect, de omgeving waarin men een volledig TM1 model kan ontwikkelen.