IBM Cognos TM1 Skipcheck

Een TM1 Skipcheck is een concept gerelateerd aan de IBM Cognos TM1 oplossing. Na het toevoegen van een rule op een kubus, controleert TM1 iedere cel in de kubus vooraleer te beginnen met het consolideren van de data. TM1 houdt op dat ogenblik geen rekening met eventuele lege cellen die niet uitgelezen moeten worden. Hierdoor kunnen performantie-problemen ontstaan.

Skipcheck maakt gebruik van het Sparse Consolidation Algorithm maar is niet actief wanneer een rule aan een kubus wordt toegevoegd. Skipcheck zorgt ervoor dat niet alle cellen worden gecontroleerd en houdt geen rekening met nul waarden.