IBM Cognos TM1 Rules & Feeders

TM1 Rules & Feeders zijn concepten gerelateerd aan de IBM Cognos TM1 oplossing. TM1 feeders vullen elke cel die berekend wordt aan de hand van een rule. Feeders worden niet gebruikt wanneer het gaat over geconsolideerde cellen. Het gebruik van feeders gaat geen invloed hebben op rules maar het kan wel de performantie aanzienlijk verbeteren.

Rules en feeders worden geschreven in de Rules Editor. Feeders beginnen altijd met het aangeven van het woord ‘FEEDERS' voor het begin van een rule. Rules zijn berekeningen in een kubus die over dimensies heen gaan en kunnen verwijzen naar data in andere kubussen.