IBM Cognos Framework Manager

IBM Cognos Framework Manager is de data-modellering tool in IBM Cognos. In tegenstelling tot de andere modules is dit een client applicatie. Framework Manager is beschikbaar in een 32-bit installatie versie maar werkt ook in een 64 bit omgeving mits de installatie in een aparte folder uitgevoerd wordt. Framework Manager genereert packages die het resultaat zijn van een Framework model. Na een publish naar het Cognos Connection portaal en de juiste rechten op de package kan een ontwikkelaar dit gebruiken om rapporten op te bouwen. Een model is een lijst van namespaces, objecten, query subjecten, dimensies, filters en berekeningen.