IBM Cognos Analysis Studio

IBM Cognos Analysis Studio is de web-gebaseerde analyse module in IBM Cognos Connection. Analysis Studio wordt gebruikt voor multidimensionele analyse en kan grote datasets verwerken. Door gebruik te maken van de drag-and-drop functie kan de data snel en gemakkelijk geanalyseerd en vergeleken worden. Views gemaakt in Analysis Studio kunnen op het Cognos Connection Portaal bewaard worden. Analysis Studio biedt ook de mogelijkheid om extra berekeningen en filters toe te voegen aan een analyse. Sorteringen, waardes omzetten naar percentages, drill up en drill down en zelfs analyses omzetten in grafieken zijn andere functionaliteiten die beschikbaar zijn.