IBM Cognos Administration

IBM Cognos Administration maakt deel uit van het IBM Cognos portaal Cognos Connection. Het is een web-gebaseerde module die opgestart wordt vanuit IBM Cognos Connection. Toegang tot de module is enkel mogelijk wanneer de gebruiker de juiste rechten heeft. Een aantal belangrijke administratie-taken worden via deze Cognos module beheerd. Een admin-gebruiker heeft verregaande mogelijkheden om security op te zetten. Zijn bevoegheden laten ondermeer toe om servers, rapporten, portaal instellingen, rapport-uitvoering te beheren en rechten toe te kennen op folders, packages en modules.