EPM Add-in

De EPM Addin is een plug-in voor de Microsoft Office Suite en geeft de gebruiker de mogelijkheid om data van SAP Business Objects BPC, BFC en PCM te analyseren. Via de EPM Add-In is het mogelijk om data in te voeren in het systeem, alsook de nodige rapportering en analyse uit te voeren.