Entity relationship diagram (ERD)

Dit is een diagramma dat grafisch alle entities voorstelt, met daarnaast de relaties tussen deze entiteiten en de attributen met hun beschrijvingen.