Dimension table

De attributen of velden van een dimensie tabel beschrijven alle mogelijke karakteristieken of eigenschappen van deze dimensie. In een data warehouse met sterschemas zullen deze tabellen zich in de gedenormaliseerde vorm bevinden.