Data mapping

Het mappen van data is het proces waarbij twee verschillende data modellen met elkaar gelinkt worden. Het wordt gebruikt in software engineering om informatie te beschrijven. Het wordt binnen data warehousing gebruikt om een bron data model te linken met een doel data model, waarbij additioneel de verschillende transformaties tussen beide modellen worden omschreven.