Data cleansing - data cleaning - data scrubbing

Dit is het proces om gegevens op te schonen voor deze bvb. in een data warehouse worden opgeslagen. Typisch in dit proces is het verwijderen van fouten, het controleren van dubbele informatie en het checken op onvolledigheden of inconsistenties tussen bronnen.