Budgeting

Budgetteren is het proces van inschatten van kosten en opbrengsten om een bedrijfsdoel te realiseren. Budgettering is het begroten van bedragen die toegewezen worden aan inkomsten en kosten voor een organisatie in de toekomst. De meeste bedrijven zullen één maal per jaar een budget opstellen, terwijl andere organisatie’s drie tot vijf jaar vooruit budgetteren.