Base table

Een Basis Tabel (Base Table) wordt vaak ook een feiten tabel (Fact Tabel) genoemd, en bevat numerische data op het laagst mogelijke niveau van detail opdat de informatie dan met zoveel mogelijk dimensionele gegevens kan gecombineerd worden.