Water-Link

Water-Link levert veilig en gezond water voor mens en milieu. Dit geldt zowel voor residentiële als industriële afnemers.

Naast waterlevering, is het bedrijf ook actief in rioolbeheer voor de residentiële markt. Bovendien werkt Water-Link mee aan het droogteplan, in samenwerking met de Vlaamse Overheid. In 2019 telde het bedrijf 522 medewerkers.