Snowflake schemas

Algemeen gesproken zijn er twee dimensionele modelleringstechnieken die gebruikt worden binnen een data warehouse context : ster schemas enerzijds en snowflake schema anderzijds. Beide technieken vinden hun oorsprong binnen de dimensionele modelleer technieken van Ralph Kimball.

Kenmerken van het snowflake schema :

  • hierarchische structuren kunnen gevisualiseerd worden
  • sommige tools laten het gebruik van snowflakes niet toe
  • vernietigt de "browsing” snelheid en flexibiliteit van de dimensies
  • meer tabellen
  • minder schijfruimte te alloceren
  • mogelijk trager
  • over het algemeen te vermijden in de context van queries.