SAP BPC Versions

Versies van data worden in SAP BPC meestal gemanaged via de dimensie van het type "Category". Standaard heet deze dimensie ook Category. De gebruiker is vrij de naam te kiezen maar is wel verplicht het type van de dimensie "C" te gebruiken. De elementen van deze dimensie zijn bijvoorbeeld Actuals, Budget of Forecast. Ook kunnen in deze dimensie verschillende versies beheerd worden van het Budget of de Forecast.