SAP BPC Dimension Hierarchy

Een hiërarchie worden gedefinieerd door gebruik van de property ParentHx. Men kan meerdere hiërarchieën definiëren door gebruik te maken van Parent H2, Parent H3...Het voordeel van een hiërarchie is dat BPC de tussenliggende niveaus (parents) automatisch sommeert.