SAP BPC Application Set Status

Applicatiesets kunnen de status Beschikbaar of Niet Beschikbaar hebben. De status blijft Beschikbaar totdat de administrator het systeem offline neemt, of een bepaalde functie kan het offline halen. Als een applicatieset niet Beschikbaar is, zijn de gebruikers beperkt betreffende het ophalen en exporteren van gegevens.