Normalize

Wanneer in een database alle herhalende waardes (op attribuut niveau) verwijderd werden door deze waardes op te nemen in andere tabellen.

Relationele OLTP systemen zijn meestal in hoge mate genormaliseerd. Data warehouses kennen typisch geen hoge graad van normalisatie.

Het normaliseren van data is een proces, origineel gedefinieerd door E.F. Codd en komt neer op het zodanig structureren van gegevens in verschillende tabellen zodat er geen redundantie of dubbele gegevens meer aanwezig zijn.