Gauge

Een gauge of peilstaaf refereert naar een toestel dat kritische informatie toont op een visuele manier in een makkelijk te begrijpen formaat. Het is een tool, een instrument binnen bijvoorbeeld een dashboard, dat gebruikt kan worden voor verifiëren of bepaalde factoren al dan niet conform zijn met een gewenst gedrag.