EDW - Enterprise Data Warehouse

Dit is een data warehouse die alle dimensionele en fact gegevens van de gehele organisatie bevat. De bijhorende definities zijn doorheen het ganse bedrijf geaccepteerd. Het enterprise data warehouse is genormaliseerd en wordt bepaald door de bronsystemen die het ontsluit.