Ebitda (Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization)

EBITDA is de winst of het verlies voor aftrek van interesten, belastingen en alle niet-kaskosten. Het geeft een indicatie van de winstgevendheid van een bedrijf. In vele gevallen wordt ook gebruikt als kasstroomindicator.