Data Vault

Dit is één van de mogelijke wijzen waarop een database of data warehouse gestructureerd kan worden. De data die gehaald kan worden uit verschillende bronsystemen is op een zodanige wijze opgeslaagen dat het een complete historiek bevat, die op elk moment in de tijd kan geraadpleegd worden. De data vault architectuur bevat drie basis entiteiten, namelijk hub, link en satelliet.

Een hub bestaat uit een unieke lijst van sleutels. De hubs kunnen aan verschillende sattelieten gekoppeld worden die meer gedetailleerde informatie bevatten over de hubs. De hubs onderling worden gekoppeld door middel van de links. De link tabellen bevatten de enige en unieke verbindingen tussen de sleutels van de betreffende geconnecteerde hubs.