Common dimensions

Wanneer een data model gedefinieerd is in een data warehouse context, is het zeer belangrijk om de bijhorende dimensies behoorlijk te definiëren. Op deze manier kan dezelfde dimensie makkelijk herbruikt worden binnen een andere context. Common of gemeenschappelijke dimensies zijn dus standaard dimensies, welke gedeeld kunnen worden tussen data modellen of ster schemas. Het zijn dimensies die hetzelfde betekenen hebben in combinatie met om het even welke facts met dewelke ze ge-join-ed kunnen worden. Het betreft typisch dimensies (master data) die in verschillende bronnen voorkomen zoals klanten, producten, werknemers, legale entiteiten etc ...