Cash Flow

Cash flow is een term die wordt gebruikt om de beweging van kasstromen te bepalen van een business, project of financieel product. Het wordt gemeten binnen een bepaald tijdsinterval. We onderscheiden 3 types cash flow:

  • operationele cash flow
  • financiële cash flow
  • investment cash flow