Business Analytics

Sinds 2012 is de toonaangevende analist Gartner begonnen met het gebruik van de terminologie "Business Analytics" om te verwijzen naar het concept en de markt van oplossingen voor "Business Intelligence en Performance Management”. Met deze naamswijziging volgt Gartner de voetsporen van andere analisten zoals IDC en de belangrijkste software-vendors in deze markten -IBM, Oracle, SAP and SAS- die reeds eerder deze nieuwe naam waren beginnen gebruiken. Terwijl Business Intelligence vooral verwijsd naar oplossingen om data warehouses te ontsluiten, verwijst "Business Analytics" enerzijds meer naar de uitbreiding en convergentie met historisch afzonderlijke oplossingen en markten als advanced analytics, data visualisatie, GIS, data mining en Corporate Performance Management, anderzijds geeft het een belangrijker rol aan de processen en het gebruik van data en informatie om de business te sturen.

Business Intelligence beperkt zich in deze visie dan eerder tot de tools & de technologie.